Vláda ČR – Ministerstvo zdravotnictví – Mimořádné ochranné opatření

Číslo jednací: MZDR/14600/2021-8/MIN/KAN
Vyvěšení: 07.05.2021 -
Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2
Typ: Nařízení