Opatření obecné povahy – Změny ÚPmB vybrané ke zkrácenému postupu pořízení

Číslo jednací: MMB/0370569/2020
Vyvěšení: 03.09.2020 - 23.09.2020
Zdroj: Statutární město Brno, Magistrát města Brna, OUPR, Kounicova 67, 601 67 Brno
Typ: Veřejná vyhláška