Tříkrálová sbírka

Jako každým rokem, tak i letos, proběhne tuto sobotu 7. 1. 2023 a neděli 8. 1. 2023 v naší obci pod záštitou Diecézní charity Brno Tříkrálová sbírka.

Vaší domácnost přijdou navštívit, požehnat a zazpívat Tříkráloví koledníci, kterým můžete přispět přímo do zapečetěných  pokladniček.

Další možností jak přispět, bude do statické pokladničky, která bude umístěna tento týden v potravinách Včela na Hasičské ulici od středy do soboty a nebo do kasičky ve farní kavárně v neděli 8. 1. 2023 dopoledne.

Všem dárcům předem děkujeme.