Talentové zkoušky ZUŠ Slunná

Ve dnech 16. 5. 2023 a 25. 5. 2023 proběhne přijímací řízení Základní umělecké školy Brno, Slunná, p.o., pro školní rok 2023/2024 do oborů hudebního, tanečního a výtvarného.