Bod č. 12 – Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 295_2, B.I.