bod č. 16 – Vyjádření ke směně pozemků p.č. 5-1 a 119-2, k.ú. Dvorska za část pozemku p.č. 212, k.ú. Přízřenice