bod č. 14 – Vyjádření k uplatnění předkupního práva k objektu ev.č. 21, k.ú. Tuřany