bod č. 12 – Vyjádření k prodeji a pronájmu pozemku p.č. 17 a částí pozemků p.č. 18, 19-2 a 41, k.ú. Brněnské Ivanovice