Svolánka a materiály k 26/VII. zasedání ZMČ dne 6. 9. 2018

Místo konání: zasedací místnost ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1, Brno, 1. poschodí

Doba konání: čtvrtek 6.9.2018 v 18:00 hodin