Bod č. 12 – Novela obecně závazné vyhlášky o nočním klidu