Bod č. 11 – Žádost o dotaci na Slavnosti tuřanského zelí