Bod č. 12 – Harmonogram zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany pro rok 2021