Bod č. 11 – Program Provoz subjektů podporující tělovýchovné a sportovní aktivity