Bod č. 10 – Pravidla pro rozpočtová opatření vyhrazená RMČ