bod č. 19 – Návrh vyhlášky o regulaci používání zábavní pyrotechniky