bod č. 13 – Prodej části pozemku p.č. 195-20, k.ú. Holásky