bod č. 16 – Novela obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích