Sbírka kosmetických a hygienických potřeb

Sbírka probíhá od 2. ledna do 31. ledna 2024. Sbírku pořádá statutární město Brno ve spolupráci s příspěvkovými a neziskovými organizacemi, které pomáhají dětem ve městě Brně. Záštitu nad sbírkou převzal člen Rady města Brna RNDr. Filip Chvátal, Ph.D.