Přerušení dodávky el. energie dne 17. 7. 2024

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 17.7.2024 od 8:00 do 15:00.

Vypnuté adresy: Myslivecká, p.č. 330/2, p.č. 4634, čp./čo. 438/65, 454/71, 460/69, 464/73, 524/67, 550/67a, 560/46, 566/44, 595/50, 613/52, 721/48, 724/75, 726/63, 778/77, 831/58, 851/54, 879/64, 903/60, 915/42, 931/56, 935/62, 936/62a, 942/62b, 943/62c, Východní čp./čo. 551/4, 553/8, 810/6.

Vypnutá oblast:
Brno, Tuřany.

Společnost EG.D, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.

Upozornění:
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím. Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností EG.D, a.s. Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77 nebo navštivte www.egd.cz, kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny.
Děkujeme Vám za pochopení.
EG.D, a.s.