Rozhodnutí č. R-39-2018 – změna části stavby před dokončením