Plán čištění komunikací 2023

Brno – Tuřany

DUBEN  –  ČERVEN  –  ŘÍJEN

Blok č. 1

Dvorecká, Farní, Farského, Heřmánková, Chrlická, Karkulínova, Měšťanská – parkoviště u víceúčelové haly, Moravská, Myslivecká, Podlipná, Přichystalova, Režná, Růžová vrchní, Sokolnická – u bytového komplexu, Střížová, Šípková, Tuřanské nám. 17-31,Tuřanské nám.- parkoviště pod pekárnou, Vítězná, Vlčkova, Východní, Výsluní, Zapletalova – slepá

Termíny pro rok 2023: 4. 4., 13. 6., 24. 10.

Blok č. 2

areál zdravotního střediska – včetně areálu penzionu pro seniory, Glocova,  Haraštova, Javorová, Jiřinová, Jubilejní, Kudrnova, Ledárenská účelová, Malínská, Měšťanská, Na Hrázi, Švédská, Tuřanské nám. – jednosměrná od Hasičské, Tuřanské nám. – parkoviště pod železářstvím, U Lesíčka, U Potoka, Uhýrkova, V Pískách, Vyšehradská, Zezulova

Termíny pro rok 2023: 6. 4., 15. 6., 26. 10.

Blok č. 3

Ivanovické nám., Jahodová, Kaštanová k TIGERu, Ledárenská, Nenovická, Pastevní, Petlákova, Grunty, Pěnkinova, Písečná, Popelova od Kaštanové po Vinohradskou, Prodloužená, Saidová, Sladovnická, Sladovnická k sběrnému středisku, U Lípy Svobody – včetně vrchní u č.o. 2-8, V Tišině, Vinohradská – od Popelové po želez.mostek, Votroubkova, Widmannova, Zahrádky, Závětrná

Termíny pro rok 2023: 11. 4., 20. 6., 31. 10.

Základní komunikační systém (ZáKoS)

Hanácká, Hasičská, Holásecká, Kaštanová, Na Návsi, Podlipná – hlavní, Popelova od Kaštanové po V Aleji, Požární,  Pratecká, Průmyslová – část od potoka po Hanáckou, Revoluční, Rolencova, Růžová, Sokolnická, Špirkova, Tuřanská, Tuřanské nám. od Hanácké po Sokolnickou, ulice 1. května, V Aleji, Zapletalova

Termíny  ZáKoSu  pro rok 2023:

13. 4.pouze tyto vybrané úseky (ulice) s parkovacími stáními: Popelova, V Aleji – úsek se zálivy (od křižovatky Kaštanová po ul. U Potoka), ulice 1.května, Holásecká, Hasičská, Tuřanská (úsek od Měšťanské po Revoluční), Revoluční, Špirkova

22. 6., noc na 23. 6.celý ZáKoS včetně parkovacích stání, která jsou čištěna během dne

12. 10., noc na 13. 10.celý ZáKoS včetně parkovacích stání, která jsou čištěna během dne

Blokové čištění je vždy doprovázeno místní úpravou silničního provozu a stání na komunikacích s přenosným dopravním značením, které je instalováno v předstihu minimálně 7 dní.  V městské části Brno-Tuřany je začátek stanoven na 8.00 hod. Prosíme, respektujte dopravní značení.

Odtahy vozidel zajišťují Brněnské komunikace a.s. – dispečink: 543 424 421.

Z usnesení schůze Rady města Brna č. R8/015 konané dne 27. února 2019 jsou prováděny následující úkony:

  1. Vozidlo se odtáhne a odstaví na jiné vhodné místo (do vedlejší ulice, na přestupní nebo odtahovou plochu), odtud se budou vracet zpět na stejné místo, odkud byla odstraněna.
  2. Vozidla se pouze naloží na odtahová vozidla a po vyčištění se přímo z odtahového vozidla vrátí zpět.

Cena za tyto úkony je stanovena paušální částkou 1 500 Kč, v případě dostavení se k vozidlu před zahájením technického úkonu platí zahájený odtah 400 Kč.

Rovněž se vlastník vozidla při nerespektování dopravního značení vystavuje riziku sankcí ze strany městské policie.

Pro zasílání upozornění na termíny čištění ve Vašem okolí je možné využít webové aplikace cisteni.bkom.cz, www.cisteniulic.cz či mobilní aplikaci Brněnské komunikace.