2023-09-21 Veřejná vyhláška opakované veřejné projednání upraveného Návrhu změny Územního plánu města Brna _B50_07_II_MČ Brno-jih Přízřenice, ul. Moravanská včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území

2023-09-21 Veřejná vyhláška opakované veřejné projednání upraveného Návrhu změny Územního plánu města Brna _B50_07_II_MČ Brno-jih Přízřenice, ul. Moravanská včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území