Meditace se zpěvy z Taizé

Meditace se koná v kapličce v Brněnských Ivanovicích od 15:40 h, kdy je možné zúčastnit se prohlídky s výkladem.