Připravované body na 49/IX. schůzi

Připravované body na 49/IX. schůzi dne 15.7. 2024.