Připravované body na 30/IX. schůzi

Připravované body na 30/IX. schůzi dne 4. 12. 2023.

Přílohy: