Formuláře ke stažení

Ohlášení dokončení stavby

Ohlášení odstranění

Ohlášení stavby

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

Oznámení záměru

Oznámení změny v užívání stavby

Společné oznámení záměru

Žádost o povolení předčasného užívání stavby

Žádost o přidělení č.p.,č.ev

Žádost o stavební povolení

Žádost o územně plánovací informaci

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

Žádost o vydání společného povolení