Český den proti rakovině

Letos již 28. ročník celonárodní veřejné sbírky, jejímž symbolem je žlutý kvítek. Tuto středu, 15.5.2024, budou žáci ZŠ Měšťanská nabízet v naší městské části tento symbol za minimální příspěvek 20,- Kč.
Výtěžek sbírky bude v tomto roce věnován na podporu prevence rakoviny prsu a screeningových programů.