Částečná uzavírka ulice Hanácká

Ve dnech 17. 7. 2023 – 31. 7. 2023 dojde k částečné uzavírce ulice Hanácká, a to v délce 564 m (extravilán mezi Tuřanami a Slatinou) z důvodu provádění stavebních prací při realizaci opravy povrchu vozovky, včetně opravy napojení ul. Jahodové.

Práce budou probíhat ve čtyřech etapách – postupně dvě části v každém jízdním pruhu. Provoz bude zachován, průjezd bude kyvadlový, vedený jízdním pruhem šířky min. 3 m a řízený světelným signalizačním zařízením. Průjezd linkových autobusů bude možný. Vjezd vč. výjezdu na polní cesty možný s povolením stavby.

Podrobnosti viz přiložené situace:

Brno_Hanacka_SITUACE_DIO_1a_compressed_2

Brno_Hanacka_SITUACE_DIO_1b_compressed_1

Brno_Hanacka_SITUACE_DIO_2a_compressed_1

Brno_Hanacka_SITUACE_DIO_2b_compressed_1