Akce Jehla 2024

Dne 26. 3. 2024 proběhne akce Jehla 2024, kterou pravidelně pořádá Městská policie Brno.

Hlídky Městské policie Brno považují bezpečnost a pořádek v brněnských ulicích za svoji prioritu.

Při svých pravidelných pochůzkách se proto běžně zaměřují mimo jiné také na odstraňování použitých aplikačních pomůcek.

V úterý 26. 3. 2024 budou strážníci sbírat injekční stříkačky cíleně po celém městě při každoroční akci s názvem Jehla.

Podpořit strážníky mohou všichni obyvatelé městských částí Komárov, Černovice, Slatina, Tuřany a Chrlice, už třeba tím, že jim předají podnět o lokalitě, kde si tohoto nebezpečného materiálu vícekrát všimli.

Pro tyto účely je možné využít telefonní linky místní služebny. Kromě informací o dané lokalitě je možné na čísle 545 214 176 informovat strážníky také o aktuálním nálezu.

Na všechny tyto podněty budou hlídky městské policie obratem reagovat a udělají vše pro to, aby aplikační pomůcky z našich ulic odstranily a následně odborně zlikvidovaly.

Bc. Jiří Kukleta

Vedoucí revíru Jih

Statutární město Brno Městská policie Brno