Usnesení z 10/VII. schůze Rady městské části Brno-Tuřany konané dne 20.4.2015

Usnesení z 10/VII. schůze Rady městské části Brno-Tuřany konané dne 20.4.2015

Usnesení z 10/VII. schůze Rady městské části Brno-Tuřany konané dne 20.4.2015