Rozpočet 2013 po rozpočtovém opatření č. 8/2013

Rozpočet 2013 po rozpočtovém opatření č. 8/2013

schváleno na 20/VI. zasedání ZMČ dne 20.6.2013

Soubory ke stažení