Svolánka a materiály k 8/IX. mimořádnému zasedání ZMČ dne 15. 11. 2023

Místo konání: zasedací místnost ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1, Brno, 1. poschodí

Doba konání: středa 15. 11. 2023 v 18.00 hodin