Svolánka a materiály k 6/IX. zasedání ZMČ dne 7. 9. 2023

Místo konání: zasedací místnost ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1, Brno, 1. poschodí

Doba konání: čtvrtek 7. 9. 2023 v 18.00 hodin