Svolánka a materiály k 4/IX. zasedání ZMČ dne 27. 4. 2023

Místo konání: zasedací místnost ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1, Brno, 1. poschodí

Doba konání: čtvrtek 27. 4. 2023 v 18.00 hodin