Svolánka a materiály k 3/IX. zasedání ZMČ dne 23. 2. 2023

Místo konání: zasedací místnost ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1, Brno, 1. poschodí

Doba konání: čtvrtek 23. 2. 2023 v 18.00 hodin