Svolánka a materiály k 2/IX. zasedání ZMČ dne 8. 12. 2022

Místo konání: zasedací místnost ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1, Brno, 1. poschodí

Doba konání: čtvrtek 8. 12. 2022 v 18.00 hodin