Svolánka a materiály k 11/IX. mimořádnému zasedání ZMČ dne 21. 3. 2024

Místo konání: zasedací místnost ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1, Brno, 1. poschodí

Doba konání: čtvrtek 21. 3. 2024 v 18.00 hodin

Přílohy: