Svolánka a materiály k 10/IX. zasedání ZMČ dne 22. 2. 2024

Místo konání: zasedací místnost ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1, Brno, 1. poschodí

Doba konání: čtvrtek 22. 2. 2024 v 18.00 hodin

Přílohy: