Ing. Michal Meluzín

Předseda

Politická strana:
ANO 2011

  meluzin@turany.cz

Ing. Hanuš Horák

Místopředseda

Politická strana:
Žijeme zde

  horak@turany.cz

Bc. Aleš Jakubec

Člen

Politická strana:
ČSSD

  jakubec@turany.cz

Kateřina Porubanová

Člen

Ing. Petr Svoboda

Člen