Svolánka a materiály k 22/VII. zasedání ZMČ dne 26. 4. 2018

Místo konání: zasedací místnost ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1, Brno, 1. poschodí

Doba konání: čtvrtek 26.4.2018 v 18:00 hodin