Protokol o průběhu zkoušky uchazeče o jmenování autorizovaným inspektorem (498/2006 Sb.)

Formuláře žádostí k řízením podle stavebního úřadu. Protokol o průběhu zkoušky uchazeče o jmenování autorizovaným inspektorem (498/2006 Sb.).

Rámcový obsah zkoušky k ověření způsobilosti uchazeče o jmenování autorizovaným inspektorem (498/2006 Sb.)

Formuláře žádostí k řízením podle stavebního úřadu. Rámcový obsah zkoušky k ověření způsobilosti uchazeče o jmenování autorizovaným inspektorem (498/2006 Sb.).

Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě (499/2006 Sb.)

Formuláře žádostí k řízením podle stavebního úřadu. Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě (499/2006 Sb.).