Plán čištění komunikací na rok 2018

 

Blok č. 1

Dvorecká, Farní, Farského, Heřmánková,  Chrlická, Karkulínova, Měšťanská – parkoviště u víceúčelové haly, Moravská, Myslivecká, Podlipná,  Přichystalova, Režná, Růžová vrchní, Sokolnická – u bytového komplexu, Střížová, Šípková, Tuřanské nám. 17-31,Tuřanské nám.-parkoviště pod pekárnou, Vítězná, Vlčkova, Východní, Výsluní, Zapletalova –slepá

Termíny pro rok 2018: 10.4., 19.6., 7.8., 16.10.

 

Blok č. 2

areál zdravotního střediska – včetně areálu penzionu pro seniory, Glocova, Haraštova, Javorová, Jiřinová, Jubilejní, Kudrnova, Ledárenská účelová, Malínská, Měšťanská,  Na Hrázi, Švédská,  Tuřanské nám. – jednosměrná od Hasičské, Tuřanské nám. – parkoviště pod železářstvím, U Lesíčka, U Potoka, Uhýrkova, V Pískách, Vyšehradská,  Zezulova

Termíny pro rok 2018: 17.4., 5.6., 14.8., 23.10.

 

Blok č. 3

Ivan.nám., Jahodová, Kaštanová k TIGERu, Ledárenská, Nenovická, Pastevní, Petlákova, spojka Petlákova-Jahodová, Pěnkinova, Písečná, Popelova od Kaštanové po Vinohradskou, Prodloužená, Saidová, Sladovnická – i k sběrnému středisku, U Lípy Svobody včetně vrchní u č.o. 2-8, V Tišině, Vinohradská – od Popelové po želez.mostek, Votroubkova, Widmannova, Zahrádky, Závětrná

Termíny pro rok 2018: 24.4., 12.6., 21.8., 30.10.

 

 

Základní komunikační systém (ZáKoS)

Hanácká, Hasičská, Holásecká, Kaštanová, Na Návsi, Podlipná – hlavní, Popelova od Kaštanové po V Aleji, Požární, Pratecká, Průmyslová – část od potoka po Hanáckou, Revoluční, Rolencova, Růžová, Sokolnická, Špirkova, Tuřanská, Tuřanské nám. od Hanácké po Sokolnickou, Ul. 1. května, V Aleji, Zapletalova

Termíny pro rok 2018:

12.4. – Popelova, V Aleji, Ul.1.května, Holásecká, Hasičská, Tuřanská (úsek od Měšťanské po Revoluční), Revoluční, Rolencova,Špirkova,

7.6., noc na 8.6. – celý ZáKoS

16.8., noc na 17.8. – celý ZáKoS

11.10., noc na 12.10. – celý ZáKoS

 

Upozorňujeme občany,

 

že dne 9. 11. 2018  je naplánováno v naší městské části čištění vozovek základního komunikačního systému ( Holásecká, Rolencova, Ul. 1.května) od spadaného listí. Čištění budou provádět Brněnské komunikace a.s. Na ul. Rolencova bude z důvodu čištění umístěno přenosné dopravní značení a čištění této vozovky bude probíhat s odtahem vozidel.

Ostatní dopravně významné komunikace budou čištěny bez umístění DZ, parkovací zálivy na těchto komunikacích čištění nepodléhají.

Odtahy vozidel zajišťuje společnost Brněnské komunikace a.s.

ODTAHOVÁ FIRMA PRO ROK 2018

Firma Černý s odtahovou plochou, Slatina, Drážní 9,

areál F.K. Holoubek

tel.: 548 217 484

602 737 673

fax: 548 219 156

Výdejní doba ve všední den: 8°° – 17°°hodin

 


ču

Informujeme občany o nové službě, která vás upozorní na čištění ve vaší ulici, a to s dostatečným předstihem, který si můžete sami zvolit. Předejdete tak zbytečným nepříjemnostem. Služba je v základní verzi zcela zdarma. A je poskytována na základě smlouvy s městskou částí Brno-Tuřany. Pokud byste chtěli pokročilé funkce jako je odesílání upozornění pomocí SMS nebo sledování více ulic, můžete si objednat jeden z následujících tarifů:

Ceny za poskytnutou službu:

  • Zdarma – informace o termínech čištění 1 (vámi určené) ulice v naší městské části prostřednictvím e-mailu
  • 20Kč/rok – informace o termínech čištění 1 (vámi určené) ulice v naší městské části prostřednictvím e-mailu a SMS zprávy
  • 50 Kč/rok – informace o termínech čištění 4 (vámi určených) ulic v naší městské části prostřednictvím e-mailu a SMS zprávy
  • 100 Kč/rok – informace o termínech čištění 12 (vámi určených) ulic v naší městské části prostřednictvím e-mailu a SMS zprávy

Více informací na webu www.cisteniulic.cz