Příjem inzerce zpravodaje Listy

Inzerce je přijímána pouze do data uzávěrky.

Na základě vyplněné objednávky pro zveřejnění inzerátu a přiložení inzerátu (nejlépe ve formátu pdf, jpg) zařadíme inzerci do požadovaného čísla zpravodaje.

Materiály k inzerci je možné zaslat e-mailem výhradně na adresu listy@turany.cz 

Zaslání  na jinou e-mailovou adresu není akceptováno!

 

Úhrada inzerce ve zpravodaji Listy

Po distribuci zpravodaje Listy do domovních schránek bude vyhotovena faktura, která s jedním výtiskem zpravodaje, kde je inzerát uveden, bude zaslána na fakturační adresu uvedenou v objednávce. Splatnost faktury je 15 dní.

Fakturu lze uhradit bezhotovostně na běžný účet ÚMČ Brno-Tuřany u Komerční banky Brno-město, účet č. 19-16622621/0100 nebo v hotovosti na pokladně ÚMČ Brno-Tuřany v úředních hodinách podatelny a pokladny.


Objednávka na zveřejnění inzerátu – pdf

Objednávka na zveřejnění inzerátu – doc

Inzerce Listy – ke stažení