Kulturní centrum je umístěné ve spodní části budovy ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské náměstí 1 (vchod na stavební úřad, první dveře vpravo).

Pro návštěvníky je otevřeno každý čtvrtek od 11:00 do 18:00 hodin

Stálá expozice – 800 let od první zmínky o Tuřanech

Historie centra

Centrum bylo slavnostně otevřeno v září 2008 při příležitosti oslav  výročí 800. let od první písemné zmínky o Tuřanech.

V první místnosti je zpracována stálá expozice historie Tuřan – Tuřany v dějinách, místní zvyky, kroje, významné budovy a zajímavosti.

V roce 2015 byla následně upravena druhá místnost pro zbylé tři obce městské části – BRNĚNSKÉ IVANOVICE, HOLÁSKY, DVORSKA, a je zde stálá expozice historie těchto obcí.

Ve třetí místnosti se za dobu provozu Kulturního centra představilo přes 40 výstav na různá témata.

Na přípravě těchto výstav pod záštitou MČ se podílí velkou měrou výstavní spolek ROZMARÝNEK, centrum spolupracuje s Moravským Zemským muzeem Brno, Muzeem Brněnska ve Šlapanicích, Mendelovou univerzitou aj.

Kronikářkou městské části Brno-Tuřany je paní Ivana Kolečková.

Úzká spolupráce na historických materiálech při tvoření výstav je s Ing. Janem  Petrásem a Ing. Miroslavem Kopeckým.

Stálá expozice – 800 let o první zmínce o Tuřanech
Stálá expozice – 800 let o první zmínce o Tuřanech
Stálá expozice – 800 let o první zmínce o Tuřanech

Pozvánky na výstavu

Městská část Brno-Tuřany a Výstavní spolek Rozmarýnek srdečně zvou na výstavu PLEVEL nebo BYLINKA aneb “před kopřivou klekni, před bezinkou smekni” (o léčivých rostlinách, bylinkách, stromech i potravinách, vyskytující se v našem okolí). Vernisáž výstavy je 7. dubna 2022 v 17:00 hodin. Výstava bude probíhat v prostorách Kulturního centra městské části Brno-Tuřany, Tuřanské náměstí 1 a je přístupná každý čtvrtek od 11:00 do 18:00 hodin do září 2022.

Výstava Plevel nebo bylinka