Zdravotnická zařízení jsou soustředěna převážně do budovy zdravotního střediska.

LÉKAŘI                                           LÉKÁRNY                                             VETERINÁŘI

 

Středisko