Holásky (německy Holasek) jsou bývalá obec, dnes městská čtvrť a katastrální území o rozloze 182,75 ha, tvořící od 24. listopadu 1990 součást brněnské městské části Brno-Tuřany. Rozkládají se na jihozápadě této městské části a zachovaly si vesnický charakter.

Skládají se ze dvou oddělených částí: jižní, tvořenou původní vesnicí; a severní, tvořenou výrazně oddělenou zástavbou ulic V aleji, Ledárenská, Prodloužená, V tišině, Zahrádky, Popelova a Nenovická. Zástavba zdejší Popelovy ulice plynule navazuje na zástavbu stejnojmenné ulice v sousedních Brněnských Ivanovicích. V těsném západním sousedství zástavby Holásek se rozkládá přírodní památka Holásecká jezera, tvořená soustavou deseti propojených jezer, z nichž se devět nachází v katastru Holásek.

Historický přehled

Holásky patřily od 14. století k majetku olomouckého biskupství jako součást chrlického panství. Po roce 1848 byla tato samostatná obec připojena k Brnu 1. července 1960.

Do radikální druhé katastrální reformy Brna v druhé polovině 60. let 20. století však k Holáskám náležely také některé pozemky mezi Svitavou a Svratkou, jakož i zástavba severní části Rolencovy ulice, jižní části Glocovy ulice, jihozápadní části Ulice 1. května, na jižní straně Uhýrkovy ulice, v ulici U lesíčka, a v jižní části Kudrnovy ulice. Pak byla tato severovýchodní část původní obce rozdělena mezi Brněnské Ivanovice a Tuřany. Naopak k Holáskám původně nepatřily ulice Pěnkavova, Widmannova a jižní část Popelovy ulice, původně náležející k Brněnským Ivanovicím, přičemž hranici v této oblasti tvořila jižní strana ulice Zahrádky a dále jižní hranice parcel 696, 695 a 694/1. Při vyústění ulice Zahrádky do Popelovy ulice se zde dosud nachází dobře viditelný a zachovalý starý betonový hraniční kámen, označující zde do roku 1960 jižní hranici Brna. Původně ivanovické části moderního katastru Holásek byly připojeny k Brnu již 16. dubna 1919.

Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Holásky [online]. c2016 [citováno 1. 04. 2016]. Dostupný z WWW: <https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hol%C3%A1sky&oldid=13494514>