Ke stažení zde (55,5MB)

Hodnocení pozitiv a negativ zrušení budov Požární a Dvorecká a provedení přístavby budovy Měšťanská.

Pozitiva:

 • sloučení veškerých provozů do jednoho místa – jednoznačné snížení ekonomických nákladů (ze 3 do 1 budovy, úspora cca 1.635.000 Kč ročně)
 • efektivní využití pracovního času učitelů a zaměstnanců školy, odpadá čas, strávený přejezdem mezi jednotlivými budovami
 • efektivní využití vyučovacího času zejména v tělocviku, kdy odpadají přesuny v rámci vyučovacích hodin
 • společný život školy v jednom místě:
  • zlepšení komunikace mezi pedagogy1. a 2. stupně – návaznost na výuku.
  • výraznější propojení aktivit žáků 1. a 2. stupně (společná práce na školních projektech, pomoc starších žáků mladším – vstupy do hodin apod.)
  • operativnější uplatňování činností výchovného poradenství, práce se žáky potřebujících ped. podporu, činnosti pracovníků primární prevence.
 • možnost plného využití všech aktivit, které nabízí škola pro všechny žáky
 • lepší podmínky pro výuku speciálních předmětů s využitím specializovaných učeben (pro nižší ročníky hlavně výuka cizích jazyků)
 •  operativnější zajištění drobných oprav (pro 3 budovy 1 školník),
 • odpadá zajištění pracovníků na recepcích ve 3 budovách
 • snížení nákladů na nákup učebních pomůcek – všechny pomůcky musíme dublovat pro obě budovy – tím by se mohlo investovat do zvýšení kvality, případně do rozšíření sortimentu pomůcek!
 • suplování — nyní nelze zajistit řádnou zastupitelnost — na budovách není dostatečný počet osob, pomoc z jiných budov je z hlediska časového skoro nemožná
 • zvýšení kvality umístění oddělení školní družiny — nyní fungují v kmenových učebnách; plánuje se 6 nových oddělení ŠD
 • zvýšení kvality a zjednodušení stravování žáků — není potřeba vývoz = úspora financí a času (expedice jídla do termo-nádob), chutnější strava (z várnic není nikdy taková kvalita, jako přímo z kuchyně)
 • vyřešení kapacity šaten jak pro novou část i pro žáky v současné budově — nyní část žáků využívá skříňky v 1. patře, nově bude vyřešena „čistá a špinavá” cesta do budovy a z budovy
 • odpadne ranní a odpolední rozvážení žáků školním autobusem na 3 budovy,
 • odpadne hlídání přístupových přechodů do 3 budov před začátkem vyučování a  zajištění parkovacích stání K+R na třech různých místech
 • zvýšená kvality výukového prostředí v nové budově – teplo, světlo – dle nejnovějších norem.

Negativa:

 • delší cesta do školy pro žáky z části Holásek
 • velká počáteční investice na přístavbu školy
 • zrušení tzv. „rodinného prostředí“  budov Požární a Dvorecká
 • nejasné další využití budov Požární a Dvorecká

Hodnocení bylo vypracováno současným vedením školy.