Dvorska (německy Maxdorf) je bývalá obec, dnes městská čtvrť a katastrální území o rozloze 223,48 ha, tvořící od 24. listopadu 1990 součást brněnské městské části Brno-Tuřany. Rozkládají se při potoce Dunávka na samém jihovýchodě městské části i Brna, a zachovaly si charakter malé vesnice.

Zástavba čtvrti se skládá ze tří oddělených částí: větší západní části, zahrnující ulice Vlčkova, Výsluní a část Zapletalovy; malé jednoulicové severovýchodní části, zahrnující oddělenou část Zapletalovy ulice; a areálu zdejšího zemědělského družstva. Mezi západní a severovýchodní částí čtvrti se severozápadně od zdejší silnice, nachází na potoce Dunávce zdejší rybník. Do katastru čtvrti zasahuje okrajová část areálu letiště Brno-Tuřany. Ve čtvrti působí TJ Brno Dvorska, provozující jezdecký klub. Ta každoročně pořádá Brněnské dostihy, jež se konají na zdejším dostihovém závodišti, rozkládajícím se na severu katastru čtvrti.

Sousedící katastrální území a obce

Na západě hraničí Dvorska s katastrálním územím Tuřany, na severovýchodě s katastrálním územím Šlapanice u Brna (součást města Šlapanice), na východě s katastrálním územím obce Kobylnice, na jihovýchodě a jihu s katastrálním územím obce Sokolnice.

Doprava

Čtvrtí prochází silnice z Tuřan do Kobylnic, jež zde tvoří Zapletalovu ulici. Spojení s ostatními částmi Brna, a obcemi Kobylnice a Prace, zajišťuje dopravní podnik města Brna prostřednictvím autobusové linky číslo 48. V noci se lze do čtvrti dostat noční autobusovou linkou číslo N89.

Historický přehled

Dvorska byla dříve známá jako Maxmiliansdorf, nebo česky Maxmiliánov; Maxdorf nebo česky Maxov či Marxov. Byla založena v důsledu raabizace roku 1787 na místě zrušeného vrchnostenského dvora Dvořisko. Roku 1770 postavil v sousedství této pozdější vsi olomoucký biskup Maximiliána hr. Hamiltona nový dvůr s ovčínem. Na pozemcích dotyčného dvora, který byl později rozparcelován, se dnes nachází blok domů mezi dnešními ulicemi Vlčkovou, Výsluní a Zapletalovou. Později osada získala české jméno Dvorská, znamenající „dvorská osada patřící ke dvoru“. Po roce 1825 byla uprostřed původní vsi postavena zděná obecní kaplička. Okolo roku 1900 začala vznikat zástavba dnešní Vlčkovy ulice. V období První republiky vznikla řada domů podél silnice do sousedních Tuřan a východně od původní vsi oddělená zástavba se školou (dnes mateřská škola) podél silnice do Kobylnic. Po roce 1945 došlo ke stagnaci vsi; nejprve v důsledku odsunu zdejších Němců, později kvůli stavební uzávěře v rámci výstavby nedalekého tuřanského letiště. V 60. letech 20. století došlo k úpravě katastrální hranice se Šlapanicemi. K Brnu byla obec Dvorska připojena 26. listopadu 1971. Poté byla v rámci Brna součástí městského obvodu Brno X-Tuřany, územně shodného s dnešní městskou částí Brno-Tuřany. Po jeho zrušení se k 1. říjnu 1975 Dvorska stala součástí městského obvodu Brno IV. Od roku 1990 náleží Dvorska k moderní samosprávné městské části Brno-Tuřany. Od roku 1995 dochází k rozšiřování zástavby čtvrti podél jižní strany silnice do Tuřan.

Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Dvorska [online]. c2015 [citováno 1. 04. 2016]. Dostupný z WWW: <https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Dvorska&oldid=12222049>