Termíny uzávěrek zpravodaje Listy pro rok 2019

Číslo č. 1 11. 02. 2019
Číslo č. 2 08. 04. 2019
Číslo č. 3 03. 06. 2019
Číslo č. 4 02. 09. 2019
Číslo č. 5 18. 11. 2019

Zpravodaj je distribuován do domácností cca jeden měsíc od uzávěrky a vychází v nákladu 2200 ks.

Příspěvky do zpravodaje můžete posílat na mailovou adresu: listy@turany.cz