Termíny uzávěrek zpravodaje Listy pro rok 2023

Číslo č. 1 06.02.2023
Číslo č. 2 03.04.2023
Číslo č. 3 29.05.2023
Číslo č. 4 28.08.2023
Číslo č. 5 13.11.2023

Zpravodaj je distribuován do domácností cca jeden měsíc od uzávěrky a vychází v nákladu 2200 ks.

Příspěvky do zpravodaje můžete posílat na mailovou adresu: listy@turany.cz