Termíny uzávěrek zpravodaje Listy pro rok 2021

Číslo č. 1 08. 02. 2021
Číslo č. 2 06. 04. 2021
Číslo č. 3 31. 05. 2021
Číslo č. 4 30. 08. 2021
Číslo č. 5 15. 11. 2021

Zpravodaj je distribuován do domácností cca jeden měsíc od uzávěrky a vychází v nákladu 2200 ks.

Příspěvky do zpravodaje můžete posílat na mailovou adresu: listy@turany.cz