Stručný popis prováděné služby:

  • Množství odpadu na jeden odvoz je limitováno objemem 1m3 a max. délkou odpadu 3 m.
  • Občan si telefonicky na tel.č. 548 138 258 dohodne termín odvozu, uvede druh odpadu, sdělí jméno, adresu včetně telefonického kontaktu.
  • Objednávky budou přijímány ve všední dny od 8:00 do 15:00 hod.
  • Odvozy budou prováděny v pracovní dny v době od 9 hodin do 17 hodin.
  • V termínu odvozu občan zajistí připravení odpadu před nemovitost, tj. na místo, odkud bude přístupné svozovému vozidlu a osobně předá odpad obsluze vozidla.
  • Před naložením odpadu bude provedeno vyúčtování služby, to znamená, že občan na místě uhradí obsluze vozidla cenu za službu 250,-Kč a obdrží doklad o zaplacení.
  • Uložení odpadu na SSO je již hrazeno v rámci systému nakládání s odpady ve městě Brna.