Komise č. 9 ze dne 14. 6. 2016

Program:

  1. Podnět občana – Šípková ulice
  2. Podnět občana – Měšťanská ulice
  3. Investiční záměr – napojení Petlákova
  4. Připomínky stat. města brna k ZUR JMK
  5. ul. Pratecká – čerpací stanice

Komise č. 8 ze dne 12. 4. 2016

1. Plán mobility
2. Recyklační dvůr stavebních odpadů Jahodová
3. Podnět zastupitelky paní Ing. Kašpaříkové – cyklodoprava na ul. Hasičská
4. Změny ÚPmB č. 40. a 44. – soubor změn
5. Změny ÚPmB č. 43. soubor
6. Podněty opozičních zastupitelů